MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRAO QUÀ CHO HỌC SINH NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6/2020