Công tác chuẩn bị cho chuyên đề "Đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ mầm non" năm học 2018-2019. Trường mầm non An Bình.