Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: An Bình - Kiến Xương - Thái Bình
 27/12/19  Chương trình tuần  33
Tuần 16: MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH(Thực hiện 1 tuần( từ 23/12 đến 28/12/2019)
 27/12/19  Chương trình tuần  29
Tuần 15: NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAMThực hiện 1 tuần ( từ 16/12 đến 21/12/2019)
 23/04/19  Chương trình tuần  105
Kế hoạch tuần 32: Chủ đề : Quê hương - Đất nước - Bác Hồ
 10/04/19  Chương trình tuần  104
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng tuÇn 31: Quê hương - Đất nước(Thời gian: Từ ngày 15/04/2019 – 20/4/2019)